دانلود سخنرانی های شهید مطهری - 268 قطعه صوتی

خداشناسی در سوره نور

سرنوشت اعمال کافر در سوره نور

تفسیر کلمه تقوی در سوره حشر

اسماء حسنی  در سوره حشر

توصیفات جن در سوره جن

مقام جن

واقعیات و قسمت

اصحاب یمین و شمال

اصحاب

مهلت و انتظار

شروع هر سوره

تفسیر کلمه عالم

معنی کلمه رحمان

عرفان حافظ شیرازی

طرز فکر حافظ شیرازی

اشعار حافظ دانا

نقس عرفان حافظ

نظام احسنت و فرض محال

مجموعه سخنرانی ازاستاد مطهری با موضوعات (دین و علم خداشناسی، پیامبر اکرم (ص) و حق، امام حسین (ع)) -(4)

دین و علم خدا شناسی

معاد و خدا شناسی

مقربین به خداوند

خلقت آسمان و زمین

مجازات تکوینی

امر پروردگار

علم حیات

عالم روح

تعلیم و تعلم

اصالت عقیده

عبادت خداوند در دین مسیح

پیشرفت دین مسیح

محبت اولیاء خدا

نکات مقابل مومن با کافر

مجازات اخروی

نظری در مورد مطالعه

 پیامبر اکرم (ص) و حق

سیره پیامبر اکرم (ص)

دعوت به حق (1)

رساندن پیام حق به مردم

توصیفات پیامبر اکرم (ص)

دعوت به حق (2)

اموال یتیم

دید مردم به پیامبران

خصوصیات پیامبران

 امام حسین (ع)

حماسه حسینی یعنی چه؟

حماسه شهادت

شعارهای عاشورا

امام حسین (ع) و وقایع عاشورا

مجموعه سخنرانی از شهید مرتضی مطهری با موضوعات (امامت و حکومت، عدل و عدالت، امام علی (ع))- (5)

امامت و حکومت

مفهوم امامت در نزد شیعه

مسئله حکومت در باب امامت

ثبت امامت

شرایط امامت

شاهد و ناظر در مسئله امامت

امامت یعنی چه؟

انبیاء و امامت

طبقه حکومت

قانون ثبت حکومت

 عدل و عدالت

توحید و عدالت از نظر عدل الهی

عدل و عدالت

مصائب و بلایا از نظر عدل و عدالت

عدل کلی

عدل و امامت

عدل کلی تاریخ مهدی موعود (عج)

شفاعت و عدل الهی

یکی از شاخه های مهم توحیدی

مقام تحلیل

وحدت و همدردی

 امام علی(ع)

جستجوی حقیقت

قانون جاذبه عمومی

جاذبه اقتدار امام علی (ع)

جاذبه محبت امام علی (ع)

ولایت امام علی (ع) یعنی چه؟

مباحث توحیدی نهج البلاغه

توضیحات درباره نهج البلاغه

سخنان و موعظه های امام علی (ع)

مجموعه 26 سخنرانی از استاد شهید مطهری (با موضوعات: توبه و توکل، امر به معروف و جهاد) - (6)

توبه و توکل به خدا:

رسیدن به تقوای الهی

توکل چیست؟

وحی و رویاهای صادقانه

احضار روح

توکل بر خداوند متعال

قوای روحی عالم

رضا و تسلیم در پایه توکل

توکل و قانون خلقت

توبه اولین منزل سکوت

توبه چیست؟

وقت و زمان توبه

قسم و سوگند

اراده و میل

شفاعت

کرامت نفس

امر به معروف و جهاد:

جهاد در راه خدا

دعوت به بی بند و باری

آزادی تفکر

نهی از منکر

انواع امر به معروف

ارزش امر به معروف در اسلام

اجرای امر به معروف

قوانین اسلام در مقابل توسعه

قوانین جهاد در اسلام

حج و آثار آن بر انسان

بدست آوردن روح هجرت و جهاد

مجموعه سخنرانی از استاد شهید مطهری با موضوع تفسیر سوره های قرآن - (7)

/ 0 نظر / 166 بازدید