# مطالب_و_مقالات_پیرامون_امام_حسین_(ع)

پیامدهای عملی و الگوی رفتاری قیام عاشورای امام حسین(ع) در ابعاد مختلف

بخش اول: چرایی فرهنگ عاشورا؛ مقدمه: «مقصود از فرهنگ عاشورا؛ مجموعه مفاهیم، سخنان، اهداف و انگیزه ها، شیوه های عمل، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 277 بازدید